Kollegievejens Skole søger 3 pædagogmedhjælper

Profilbillede
dato

Kollegievejens Skole for elever med autisme søger 3 pædagogmedhjælpere med tiltrædelse 1. aug. 2024

Skolen har pt. 134 elever fordelt på 10 grupper. Undervisningen og identitetsdannelse tager sit udgangspunkt i principperne for TEACCH. Som følge heraf i en udpræget grad af differentiering. Her inddrages alle de pædagogiske tilgangsvinkler, der måtte være befordrende for eleven (PECS, iPad som kommunikationsfremmer, selvværdsstyrkende aktiviteter mm.) Disse metoder sammenholdes med den viden og forståelse, vi kan oparbejde. Herefter etableres det rette tilbud.

Din kerneopgave vil være:

 • At eleverne på Kollegievejens Skole udvikler livsduelighed gennem positive relationer, anerkendelse og læring.

Vi forventer du:

 • Kan indgå i et tværfagligt teamsamarbejde, der:
  • organiserer og planlægger en udviklingsorienteret skoledag for elever med autisme.
  • opstiller mål og evaluerer, samt fremviser resultater.
  • udvikler, videreformidler og implementerer pædagogiske metoder, der gavner elevgruppens udvikling.
  • arbejder tæt sammen med forældre, PPR, og andre relevante aktører.

Personlige kompetencer:

 • Er rummelig.
 • Er dynamisk.
 • Har vilje og evne til at arbejde i selvstyrende team.
 • Ser muligheder i et fagligt samarbejde på tværs af faggrupper.
 • Er et positivt menneske, der har fokus på styrkesider.
 • Er loyal.
 • Arbejder anerkendende.
 • Er omstillingsparat.
 • Besidder evnen til at arbejde i en "Vi-organisation".
 • Er sagsorienteret.
 • Er engageret.
 • Er udviklingsparat.
 • Har evnen til at se muligheder frem for begrænsninger.
 • Kan selvstændigt forvalte egen arbejdstid.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads i konstant udvikling, som arbejder med det gode arbejdsmiljø.
 • Kolleger der kan håndtere forandringsprocesser på en konstant måde.
 • Et tæt samarbejde, hvor alle er villige til at give, modtage og skabe viden.
 • En blandet kønsfordeling.
 • En arbejdsplads, der fokuserer på det professionelle samarbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor den lærende organisation er et centralt element.


Arbejdsstedets adresse
Kollegievej 1, 9000 Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Praktiske oplysninger:
For yderligere oplysninger kan du kontakte skoleleder Søren Barsøe (mail: sbs-skole@aalborg.dk ) eller DUS-fællesleder Gert Salomonsen (mail: gesa-skole@aalborg.dk) via mail eller på telefonnr. 99314580
Se endvidere vores hjemmeside www.kollegievejensskole.dk

Ansøgningsfrist

Torsdag d. 13. juni. 2023 kl. 23.59 

Samtalerne til stillingen bliver holdt onsdag d. 19. juni. Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Kollegievej 1, 9000 Aalborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044681

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet