Nyheder fra Aalborg

12 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Aalborg og omegn

Job tilbydes:
Ambulant sygeplejerske til Enhed for Bipolar Lidelse
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Enhed for Bipolar Lidelse opnormerer og søger derfor ambulant sygeplejerske til at indgå i vores dygtige behandlerteam Om jobbetJobbet vil primært indeholde følgende opgaver og funktioner:Tilrettelæggelse og koordinering behandlingsforløbPlanlægning og undervisning af patienter og pårørende (psykoedukation) såvel individuelt som i grupperTværfagligt og tværsektorielt samarbejde med eksempelvis kommune, bosted, egen læge, somatisk afdeling samt pårørendesamarbejdeVurdering af patienters kognitive funktioner, herunder evne til at opretholde struktur og balance i hverdagen i forhold til blandt andet at kunne arbejde/ studereVurdering og eventuel iværksættelse af interventioner ift. kropslig sundhed (KRAM)Om digDu vil være et godt match til stillingen, hvis du:Har kompetencer inden for det affektive områdeHar lyst til diagnosespecialisering inden for psykiatrisk sygeplejeEr villig til støtte op omkring udviklingsprojekterHar kompetencer indenfor psykoedukation ved affektive lidelserHar lyst til at indgå i et team af kollegaer, der værner om styrken i forskellighedKan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et tværfagligt behandlerteamVi tilbyderMulighed for at udøve og udvikle dine kompetencer indenfor udredning og behandling af patienter med affektive sygdommeArbejde på hverdage, fortrinsvis i dagtimerne og efter aftale en hjemmearbejdsdag om ugenEt inspirerende og rummeligt arbejdsmiljø i en mindre men højt specialiseret enhedSupervision samt faglig sparring på både mono- og tværfagligt niveauMålrettet, faglig udvikling på organisatorisk og individuelt niveauOm osEnhed for Bipolar Lidelse hører under området for affektive sygdomme, som organisatorisk er placeret på Mølleparkvej i Aalborg sammen med en lang række øvrige funktioner i Psykiatrien. Søjlen varetager udredning og behandling af affektive lidelser på såvel hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau, og består af to åbne sengeafsnit med i alt 36 sengepladser, samt ambulante behandlingstilbud.Enhed for Bipolar Lidelse er en kombineret klinisk og forskningsmæssig enhed til varetagelse af behandling af patienter med bipolar lidelse, og under udvikling hvorfor bemandingen øges. Personalet i området består af speciallæger i psykiatri, læger i hoveduddannelse, specialpsykologer, ambulant sygeplejersker og lægesekretærer. Fælles for de ambulante tilbud er, at de arbejder tværfagligt og ofte i et samarbejde med pårørende og i et tværsektorielt samarbejde med patienternes professionelle netværk. Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i afdelingen. Der arbejdes med evidensbaserede metoder i behandlingen såvel i det individuelle behandlingstilbud som i gruppebehandling, ligesom vi arbejder tværfagligt i specialiserede teams.Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital. Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.Områderne Akut Psykiatri, Enhed for Bipolar Lidelse, Enhed for Depression, Ambulatorium for Angst og Tvang, Ambulatorium for Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrien og Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg sammen med Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner. Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Øst, og en af klinikkens funktioner er i Brønderslev.Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dkVil du vide mereSkulle du ønske yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ambulatorieleder for Enhed for Bipolar Lidelse, Overlæge, Sune Straszek, telefonnummer 97644313 eller e-mail s.straszek@rn.dk. Der er selvfølgelig mulighed for at tale med en af vores sygeplejersker.Du er også velkommen til at læse mere om at være sygeplejerske i Psykiatrien her: https://psykiatri.rn.dk/da/For-sundhedsfaglige/Uddannelse-og-karriere/Sygeplejerskers-uddannelse-og-karriereHar stillingen vakt din interesse og ser du mulighederne og potentialet i den, ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning og dit CV. Du søger ved at klikke på SØG JOB knappen nederst. Her får du mulighed for at uploade din ansøgning, dit CV og eventuelle relevante bilag. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.Praktiske oplysningerAnsættelse: 01.12.2021 eller efter aftaleAnsøgningsfrist:  05.10.2021Samtaler forventes afholdt  08.10.2021Stillingen er på fuld tid (37 timer / uge).Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Hvis den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst inkl. gældende tillæg for sygeplejerskers ansættelse i et ambulatorium. Der indhentes straffeattest i henhold til Region Nordjyllands politik.Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Region Nordjylland
Indrykket 22. september på JobNet
Job tilbydes:
Akut Motageafsnit søger Social- og sundhedsassistent - kom og bliv en del af vores spændene hverdag
AMA-A søger social- og sundhedsassistent – skal du være vores nye kollega? Har du lyst til at være en del af et akut modtageafsnit med primært fokus på abdominal kirurgiske patienter på Aalborg Universitetshospital og samtidig sætte dit præg på en spændende afdeling? AMA-A er et akut modtageafsnit med 16 senge, hvor primært patienter med abdominal kirurgiske problemstillinger bliver indlagt. Da der er et tæt samarbejde med AMA1 og AMA2, kan der også være medicinske patienter. Foruden de 16 pladser er  der 6 stationære senge til kirurgiske patienter.  Foruden et tæt samarbejde med AMA arbejder vi også tæt sammen med de abdominal kirurgiske sengeafsnit, der varetager det videre forløb for de kirurgiske patienter.Patienterne forbliver indlagt i AMA-A i ca. 2-3 døgn, mens der lægges en behandlingsplan for patienten inden eventuel udskrivelse eller overflyttelse til et sengeafsnit. Sygeplejen tager udgangspunkt i observation og pleje til den akutte kirurgiske patient samt evt. klargørelse til den præ- og postoperative patient.Afsnittet har et stort patientflow, hvilket bevirker en alsidig og spændende hverdag, hvor ingen dage er ens.   Hvem er vi?Vores personalegruppe kommer til at bestå af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der er ansat i på AMA- A samt en gruppe af sygeplejersker, der indgår i rotation fra hhv. AMA og de 2 abdominal kirurgiske sengeafsnit.Vi har desuden et meget tæt samarbejde med læger og andre faggrupper.På afdelingen er der meget fokus på undervisning i forskellige sygdomme og behandlinger, idet vi vægter udvikling af et højt fagligt miljø præget af sygeplejefaglige kundskaber og professionalisme.Vi søger derfor efter dig, der har lyst og mod på at udvikling vores rutiner og arbejdsgange gennem dine gode ideer og nye øjne på opgaverne.Vi ønsker, at vores personalegruppe er en personalegruppe, der kan lide det sociale samvær. Her skal være godt humør og stor åbenhed.Da vi er et selvstændigt afsnit, vil der løbende være studerende og elever i afsnittet. Vi forventer, at alle tager del i det daglige virke til uddannelsessøgende.  Det kan være en fordel, hvis du har en uddannelse som praktikvejleder.    Hvad kan vi tilbyde:Et spændende speciale i rivende udviklingEngagerede og fagligt dygtige kollegaer, som vægter sammenhængende og individuelle patientforløb af høj kvalitetEn arbejdsplads der vægter trivsel og faglig udvikling højtEn arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed, og hvor kollegial sparring er en selvfølgeEn arbejdsplads med masser af godt humør og humorVi søger en kollega, der:Har lyst til at arbejde med den akutte sygepleje, og hurtig kan skabe en kontakt til den enkelte patient, samt ønsker at være med til at skabe det gode patientforløbInspirerende samarbejdsevner og vilje til at værne om et godt fagligt arbejdsmiljøHar lyst til at arbejde med sygepleje til patienter med primært abdominal kirurgiske problemstillinger, men også til den komplekse medicinske patient.Finder sig tilpas med en uforudsigelig hverdagHar lyst til at opretholde samt udvikle sine kompetencer og fagligt engagere sig i afdelingenKan arbejde selvstændigt samtidig med et tæt kollegialt samarbejde Opstarten og din videre vej hos os Du får en grundig oplæring og introduktion til specialet og til dine opgaver, tilpasset din baggrund. Vi er en åben og udviklingsorienteret personalegruppe med et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter løbende kompetenceudvikling højt, og der er kort vej til din leder, som altid står klar med sparring og støtte. Vores arbejdsmiljø er præget af, at vi hjælper hinanden i hverdagen, og søger råd og vejledning hos hinanden med øje for de forskellige kompetencer, vi alle har. PraktiskAnsøgningsfrist: 10 oktober 2021Opstart: 1 december 2021 eller hurtigst muligtAnsættelsessamtaler: løbendeArbejdstid: Vi tilbyder fuldtid. Stillingen er på 37 timer/uge med skiftende vagter. Hvis andet timeantal ønskes, er dette også muligt. Der tilstræbes at arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagt. Du har medindflydelse på vagtplanen, således din vagtplan kan tilpasses dine behov.Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Afsnitsledende Sygeplejerske Rikke Firring Thomsen på tlf. 97 65 61 51 eller Klinisk afsnitskoordinator Nadia Palsgaard på tlf. 97 65 61 52. Om din ansættelsePå Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau. Formålet med denne ændring handler om:  At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt både i dybden og i bredden. At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne.At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale. At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene. Dit primære ansættelsessted er AMA-A, men du kan forvente ud fra en faglig begrundelse, eventuelt, også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under ATC. Det drejer sig for nuværende om følgende afsnit: AMA. Indtil videre vil du være ansat i skiftende tjeneste på AMA-A. Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner. Nærmere information følger til ansættelsessamtalen.   ..Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
Region Nordjylland
Indrykket 22. september på JobNet
Job tilbydes:
Socialrådgiver søges til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Drømmer du om et anderledes job som socialrådgiver med spændende og afvekslende arbejdsopgaver inden for detsocialfaglige felt - Så har vi jobbet til dig. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland søger en socialrådgiver til en fast stilling. Stillingen er på 30 timer ugentligt.Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er forankret i Aalborg kommune. Vi tilbyder en lang række specialiserede indsatser til børn, unge og voksne inden for områderne tale/sprog og kommunikation, erhvervet hjerneskade samt hjernerystelse.Desuden løser vi opgaver for VISO inden for områderne: talesproglige vanskeligheder, medfødt hjerneskade og Alternativ og Supplerende Kommunikation. Som socialrådgiver på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland vil du blive del af et tværfagligt arbejdsmiljø. Ud over to andre socialrådgivere består personalegruppen af logopæder, audiologopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer, sekretær og servicepersonale. Arbejdsopgaverne i organisationen består bl.a. af: Bevilling efter lov om specialundervisning Sagsbelysning, udredning, undersøgelse Rehabilitering, intervention, undervisning Vejledning, supervision VISO Vi søger en kollega, der: Er uddannet socialrådgiver Har erfaring med myndighedsopgaver, særligt med lov om specialundervisning og folkeskoleloven Har specialiseret erfaring med målgrupper indenfor erhvervet hjerneskade, hjernerystelse eller tale-sprogområdet. Aktuelt er denne stilling overvejende rettet mod hjernerystelsesområdet, men det kan ændre sig indenfor specialerne. Ønsket er at alle medarbejdere har et primært og sekundært speciale. Kan tænke kreativt inden for en stram økonomisk ramme. Kan og vil træffe afgørelser og stå fast på disse. Trives i det krydspres der kan opstå mellem borger, udfører og myndighed. Har lyst og kompetencer til høj grad af telefonisk kontakt med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Er teamplayer, og bidrager til et godt teamsamarbejde hvor forskelligheder ses som en styrke. Positiv og ser muligheder og løsninger – serviceorienteret og lyst til at arbejde i et hus, tæt på borgerne Er nysgerrig, læringsorienteret og interesseret i at tilegne sig ny viden og følge med i hvad der sker på specialerne nationalt, såvel som internationalt.   Vi forventer af dig, at du: Kan arbejde selvstændigt med sagsbehandling og opfølgning på sagerne – og finder værdi i at sidde med det fulde sagsflow, men forstår vigtigheden i vidensdeling og sparring, med både ledelsesteam og kollegaer. Kan arbejde tværfagligt i samarbejdsrelationer, både internt og eksternt. Har en positiv og konstruktiv tilgang i samarbejdet med borgere såvel som kollegaer. Er systematisk i dit arbejde, god til at danne dig et overblik over store mængder af sagsoplysninger, og er god til at træffe afgørelser. Har fokus på, at der er flow i din opgaveløsning, herunder ser den administrative del i sagsflowet som en central del af den socialfaglige kernefaglighed. Er proaktiv og klar på at præge og udvikle fagligheden i opgaveløsningen.   Kan udarbejde mål og dokumentere den socialfaglige indsats præcist og målrettet i dagligdagen. Vi kan tilbyde dig:Mulighed for både faglig og personlig udvikling – vi tilbyder mentorordning i opstartsfasen, og coaching i de respektive teams En arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor alle er med til at præge udviklingen En travl hverdag med mulighed for at forme din egen stilling, og for at afprøve kreative løsninger. Et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og højt engagement Tjenestebiler til rådighed???.Arbejdsstedets adresse: Borgmester Jørgensens Vej 2b, 9000 Aalborg KommuneVil du vide mere?Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Lene Birgitte Nielsen 9982 5465 eller Lone Møller Pedersen 9982 5463Løn- og ansættelsesvilkårEfter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.Ældre- og Handicapforvaltningen er en af Aalborg Kommunes syv forvaltninger. Vi er Danmarks 3. største kommune med over 200.000 indbyggere.Du vil blive en del af Ældre- og Handicapforvaltningen med ca. 6.500 medarbejdere. I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores vision at skabe fremtidens velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgernes selvstændige liv. Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.Læs mere om Ældre- og HandicapforvaltningenPå Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.Aalborg KommunePersonalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudviklingBliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens visionFrihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)Send ansøgningDu sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ebd3e575)
Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. handicap
Indrykket 21. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk