IDRÆTSMØDET – meget mere end idræt

Foto: Aalborg kommune.
dato

Tilmeldingerne strømmer lige nu ind til Danmarks største og bredeste konference om idræt, når Aalborg kommune for fjerde gang inviterer til konference og folkemøde om idrætten den 2. til 4. maj. Folkemødet holdes i år i Kildeparken, mens konferencen som tidligere år afvikles i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Konferencen er udvidet til tre dage, med endnu større fokus på deltagerinvolvering og endnu flere forskellige aspekter af idræt end tidligere.

IDRÆTSMØDET 2023  har store spørgsmål på agendaen – og spørgsmål som ikke nødvendigvis alle forbindes med idræt, men hvor idræt kan spille en afgørende rolle.

Blandt dem er spørgsmål som:

  • Hvordan holder vi os friske i længere tid? 
  • Kan idræt mindske behovet for plejepersonale i fremtiden. 
  • Hvordan sparer vi penge og samtidig skabe bedre livskvalitet for befolkningen?

Store og vigtige emner, der vil blive debatteret og udfordret på årets IDRÆTSMØDE.

Tendensen er klar: Vi bliver ældre
Fokus er dog ikke kun på hvor mange leveår vi får – men mere og mere på hvordan vi selv kan gøre noget for at få den bedst mulige livskvalitet i de år vi lever.

- Vi ved at en af de store udfordringer i kommunerne er at skaffe tilstrækkeligt med plejemedarbejdere til en stigende gruppe ældre. Den udfordring har vi valgt at kigge ind i, siger Morten Arvidsson, koordinator af IDRÆTSMØDET.

- Rundt omkring i verden forskes der meget i aldring. Et meget spændende projekt i den sammenhæng er ”Generasjon 100” – som har set på stort set alle aspekter, der har betydning for hvad fysisk træning kan gøre for en aktiv aldring. Altså om man er friskere og sundere, når man har passeret 70 år, hvis man træner regelmæssigt.

En af personerne bag det omfattende studie er Dorthe Stensvold, der er en førende forsker på dette felt i Europa. På IDRÆTSMØDET 2023 vil hun fremlægge de vigtigste konklusioner fra det norske studie.

Ældre og omsorg
I det hele taget vil de gavnlige effekter for et aktivt liv for seniorer sætte sit præg på IDRÆTSMØDET i 2023. Her vil der nemlig være en hel dag, hvor der bliver stillet skarpt på idræt for seniorer og hvad det kan gøre for dig, som er passeret 65 år – både fysisk og mentalt. 

På IDRÆTSMØDET vil der også blive kigget på hvad fysisk træning betyder for eksempel demensramte, folks trivsel og hvordan det kan bruges i kampen mod ensomhed.

Byudvikling, udvikling af landdistrikterne og miljøet
Til at underbygge et mere aktivt liv og nedbryde barrieren for et fysisk aktivt liv – vil IDRÆTSMØDET også fokusere på hvordan byens rum kan inspirere til mere bevægelse, hvordan idræt kan sikre og understøtte det gode liv på landet gennem strategiske beslutninger og prioriteringer i kommunernes planudvalg.

- Det er vigtigt at kigge på rammerne og mulighederne for bevægelse, for at få et aktivt liv – over hele landet. Og det er ikke kun gjort med flere cykelstier og trygge skoleveje, men der er også behov for at tænke på indretning af byens og landets rum til forskellige former for fysisk aktivitet og idræt, siger koordinator for IDRÆTSMØDET, Morten Arvidsson.

Det er blot et eksempel på noget af det IDRÆTSMØDET inviterer kommunalpolitikere, embedsfolk, idrætsorganisationer og andre interessenter til at debattere på årets konference.
Andre debatter vil handle om, hvordan der skabes de bedste rammer for børn og unges trivsel.

Her er der bl.a. en temabane specielt rettet mod skolelederne – om skolens store betydning for børn og unges trives, samt hvordan idræt kan være et yderst effektivt redskab i arbejdet med at skabe mest mulig trivsel og læring hos den enkelte.

- Vi har fået en folkeskole, som generelt er blevet langt mere ”akademisk” og meget mindre praktisk kropslig. Det drøfter vi konsekvenserne af på IDRÆTSMØDET – og der er masser af god inspiration fra mange forskere og praktikere, at hente på konferencen til, hvordan idræt kan være en del af løsningen, slutter Morten Arvidsson. 

Større livskvalitet og forståelse
Spørgsmålene er mange og heldigvis findes der mange gode forslag til løsninger og viden om hvad der virker.
På IDRÆTSMØDET er der mulighed for at mødes på tværs, blive klogere på hinanden og finde konstruktive løsninger, som er til gavn for os alle, naturen, miljøet og idrætten.

Der vil være konkrete bud på processer til hvordan nogen med succes har udviklet inkluderende og inspirerende politikker og initiativer.

Alt sammen med udgangspunkt i hvad idræt kan bidrage med til at skabe større livskvalitet og forståelse hos den enkelte borger, og for samfundet som helhed.

Allerede nu er der over 400 deltagere tilmeldt til IDRÆTSMØDET konferencen 2023 – og du kan se det foreløbige program HER

Fakta om IDRÆTSMØDET
IDRÆTSMØDET består af Danmarks største idrætskonference og en åben folkemødedel, der hvert år tiltrækker omkring 30.000 gæster. 

Både konferencen og folkemødedelen finder sted den 2. til 4. maj 2023 i Aalborg, hvor der vil være konference i Aalborg Kongres- og Kultur Center i dagtimerne, mens idrætsfestivalen foregår i Kildeparken fra kl.16.00-21.00.

IDRÆTSMØDET arrangeres af Aalborg Kommune i samarbejde med de fleste af de store idrætsorganisationer i Danmark – og støttes af Nordea Fonden og Spar Nord Fonden. 

Læs mere om IDRÆTSMØDET

https://www.aalborg.dk/nyheder/alle-nyheder/2023/03/idr%C3%A6tsm%C3%B8det-meget-mere-end-idraet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.