Videolæge til fleksible nattevagter i Nordjyllands lægevagt

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du bruge din lægefaglige viden til at hjælpe borgere i Nordjylland på fleksible nattevagter fra dit hjem?
 Region Nordjylland overtager natbetjeningen af lægevagten den 1. september 2024, hvor vi skal bemande og drifte lægevagten i tidsrummet 23.00 – 08.00 alle ugens dage. Der vil være tre fysiske konsultationssteder i Aalborg, Hjørring og Thisted og hvert sted skal bemandes af en vagtlæge, der skal visitere og afholde fysiske konsultationer.

Som supplement til de tre vagtlæger søger vi læger med erfaring fra lægevagtsarbejde, som kan visitere og afholde videokonsultationer på distancen. Det er planen, at videolægerne skal supplere natlægevagten i nogle timer i spidsbelastningsperioder (fx lørdag/søndag morgen) og derudover kunne træde til på en visitationsvagt hjemmefra med kort varsel ved fx sygdom blandt vagtlægerne.

Din opgave
Lægevagtsopgaverne for videolægerne bliver telefonvisitation og videokonsultationer. Der er hele tiden adgang til sparring med dine kolleger, der sidder fysisk på de tre lægevagtslokationer. Der er ansat en lægefaglig ansvarlig for natlægevagten, så her vil du også kunne søge sparring og supervision i dagtid.

Din ansættelse
Du bliver organisatorisk ansat under Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, men har tjenestested hjemmefra, hvor du vil kunne koble dig på lægevagtssystemet og telefonen. 

Som udgangspunkt vil du blive ansat uden et fast antal vagter, men med henblik på at vedligeholde de faglige kompetencer og kendskabet til lægevagten ser vi gerne, at du i gennemsnit kan tage minimum 1 vagt á 2 timers varighed om måneden. Derudover vil du blive en del af et korps af videolæger, der kontaktes hvis der fx opstår sygdom blandt vagtlægerne og der som følge heraf er er behov for at supplere med en videolæge.

Du bliver ansat efter den aftale for timelønnede læger ansat ved lægevagten, der er indgået mellem RLTN, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Du honoreres i overensstemmelse med forhåndsaftale indgået mellem Region Nordjylland, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Mere information herom kan findes på www.rn.dk/natlægevagt

Om dig
Du er speciallæge i almen medicin eller i hoveduddannelsesforløb i almen medicin (i fase 3 senest til efteråret). Har du en anden lægefaglig baggrund og en bred erfaring med arbejde i en lægevagt hører vi også meget gerne fra dig. Derudover forventer vi, at du ønsker at bidrage til det gode samarbejde i natlægevagten og har lyst til at være med til at modernisere og udvikle denne på sigt.

Det er ikke nødvendigt at have ydernummer i Region Nordjylland for at kunne bemande natlægevagten.

Sådan bliver du en del af natlægevagten
Jobbet i lægevagten skal søges online via link herunder.

Ansøgningsfrist er fredag den 28. juni 2024 og der afholdes korte virtuelle ansættelsessamtaler i starten af uge 27.

Du vil blive ansat fra den 1. september 2024 og der vil være et obligatorisk introduktionsforløb inden opstart, hvilket du blive honoreret for.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte lægefaglig ansvarlig Kirsten Damkjær på tlf. 20711742 eller via mail: k.damkjaer@rn.dk eller til chefkonsulent Anders Cinicola på tlf. 20305481 eller via mail: a.cinicola@rn.dk

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (1-10 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6069050

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet