Sundhedsfaglig koordinering og omsorg - Ledige stillinger på Anneshave midlertidige pladser

Profilbillede
dato

Anneshave midlertidige pladser er et tilbud til borgere, der i en kort periode har behov for yderligere udredning og/eller pleje- og behandling. De borgere, der visiteres hertil kommer fra indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem. Formålet hermed er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser og genindlæggelser, samt at give borgere med ændring i plejebehov en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen.

Anneshave er et nybygget hus med rigtig gode og flotte fysiske rammer. Medarbejdergruppen er kendetegnet ved at være dedikerede, engagerede og fagligt dygtige. Vi oplever et godt sammenhold, hvor vi løfter i flok. Du vil blive en del af en gruppe af kollegaer der er bredte funderet fagligt. Vi har ansat både social- og sundhedsassistenter/hjælper, sygeplejersker samt køkken og rengøringspersonale. 

Lidt om stillingen:

 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til nattevagter samt to dagvagter på 8 uger
 • Stillingen er på 32 timer / ugen 
 • Arbejdstiden er primært nat – med hver 2. weekend
 • Der er altid 2 på arbejde om natten 
 • Ansættelse d. 1. september 2024, eller efter aftale 

Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads, hvor dine faglige og koordinerende kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetence profilen som social- og sundhedsassistent i Aalborg Kommune
 • En arbejdsdag, hvor du stilles overfor nye opgaver i relationen, plejen og behandlingen af borgerne
 • Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for velfunderet faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde på tværs af vagtlag samt mulighed for faglig sparring og overlevering fra sygeplejerske i vagtskifte
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder på at sikre bedst mulig kvalitet i opgaverne omkring borgerne

Dine primære opgaver vil være: 

 • At sikre at borgerne modtager en professionel, faglig og kompetent pleje og omsorg, så de kan føle sig trygge ved dig og ved opholdet på Anneshave
 • At fungere som fagprofessionel medarbejder med dertil hørende opgaver inden for dit kompetence- og professionsområde
 • At have et godt og informativt samarbejde med pårørende
 • At yde omsorg i alle opgaver 

Faglige kompetencer - Vi forventer og vægter højt:

 • At du har uddannelse som social- og sundhedsassistent
 • At du brænder for sundhedsfaglig koordinering og trives i det nære sundhedsvæsen
 • At du er sundhedsfaglig rollemodel og er god til sparring med andre faggrupper
 • At du kan varetage rollen som fagperson, hvor dygtighed, overblik, nærvær, rummelighed og dialog er dine vigtigste faglige redskaber
 • At du er fortrolig med elektronisk dokumentation, gerne kendskab til CURA
 • At du vægter høj kvalitet i dit arbejde og i dokumentationsopgaven
 • At du evner at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgerne
 • At du arbejder målrettet på sundhedsfremmende og forebyggende indsats
 • At du vægter relationel koordinering højt

Personlige kompetencer - Vi forventer at du er:

 • Ansvarsbevidst og i stand til at bevare overblikket i akutte situationer
 • At du kan samarbejde, både monofaglig og tværprofessionelt, samt med borgere og pårørende
 • Er tydelig i din kommunikation, ansvarsfuld og handlekraftig
 • Selvstændig og imødekommende i forhold til dine opgaver og de nye tiltag der kommer
 • Kender og anerkender egne og andre kompetencer
 • At du er god til samarbejdet – hvor fælles retning er et vilkår for at kerneopgaven lykkes

Arbejdsstedets adresse:  
Anneshave Midlertidige Pladser, Annebergvej 173, 9000 Aalborg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Else Marie Bergman tlf. 2095 3364 eller assisterende leder Seia Kjærup tlf. 2520 6547 for yderligere spørgsmål til stillingen. 

Ansøgningsfristen er den 23. juli 2024, og samtaler forventes afholdt fra den 25. juli 2024.                           
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Annebergvej 173, 9000 Aalborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6078985

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet