Speciallæge i kirurgi søges til akutteam på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

Profilbillede
dato

Overlæge til det akutte team på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi som har dokumenteret erfaring og interesse indenfor akutkirurgi i henhold til Dansk Kirurgisk Selskabs beskrivelse af fagområdet.

Den primære tilknytning vil være på sengeafdeling AMA-A med henblik på varetagelse af afdelingens daglige opgaver, herunder også prioritering af og operationer på akutlejerne, varetagelse af hernieoperationer (dagkirurgi) i Hobro og bagvagter/overlægevagter i øvre team efter aftale.
Der vil blive lagt vægt på at ansøger har erfaring med akut børnekirurgi og traumer.

Såfremt ansøger har særlig interesse for uddannelse er der mulighed at indgå i afdelingens uddannelsesteam som uddannelsesansvarlig overlæge.
Der er mulighed for ansvarsområder efter ønske og særlige interesser.

Stillingen er ledig til besættelse pr 1. oktober 2024

Yderligere oplysning om stillingen og en funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos konstitueret cheflæge Jan Bech Pedersen eller overlæge i akutteamet Marianne Vinbæk.

Om Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
Mave- og Tarmkirurgisk Speciale har funktioner på henholdsvis Aalborg Universitetshospital Syd, i Hobro og Thisted.

I Aalborg varetages primært den højtspecialiserede diagnostik og behandling af kirurgisk gastroenterologiske sygdomme for Region Nordjylland samt behandling på basisniveau for lokalområdet. Afdelingen er inddelt i en øvre og nedre sektion, der igen er teamopdelt for henholdsvis maligne og benigne diagnoser. Sengemassen udgøres af afdeling A1 med 24 stationære senge til øvre GI og afdeling A2 med 16 senge til nedre GI.
Der er i 2021 etableret et abdominalt kirurgisk akutafsnit (AMA-A) med seks stationære senge tilhørende henholdsvis A1 og A2. Dertil kommer at Mave- og Tarmkirurgisk Speciale har 14 akutpladser i Akut Modtageafsnit (AMA-A). Hovedparten af de akutte patienter forventes afsluttet herfra uden at komme i de stationære sengeafsnit.
I Hobro og Thisted varetages primært elektiv kirurgi, overvejende galdestens- og herniekirurgi samt basisbehandling af lokalbefolkningen. Der er også urologi og gynækologi i Hobro og Thisted, hvor udredning og behandling varetages af de respektive specialer fra Aalborg.
Afsnittet i Hobro fungerer udelukkende med dagkirurgisk aktivitet. 
Endoskopienheden
Der udføres ca. 12.200 endoskopier årligt. Rutineundersøgelser foretages på endoskopiafsnit i både Hobro, Aalborg og Thisted. Derudover har afdelingen to dedikerede stuer til avanceret endoskopi i Aalborg, hvor der varetages alle former for endoskopiske procedurer, herunder ESD, EMR og stentanlæggelse i såvel øvre som i nedre GI-tract, Halo ablation, dobbeltballonenteroskopi, SPY-ERCP og alm. ERCP, endoskopisk nekrosektomi, cystogastrostomi, EUS med FNA mm.  
Samarbejde med Regionshospital Hjørring
Der er et tæt samarbejde på tværs af de to akutte hospitaler i Region Nordjylland. På det kirurgiske område betyder det, at der er stillinger på tværs af hospitalerne og et samarbejde omkring kapacitetsudnyttelse.

Lægebemandingen
På Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling er der otte ledende overlæger, heraf en klinisk professor, 20 overlæger, syv afdelingslæger, 12 hoveduddannelseslæger i kirurgi, fem introduktionslæger og otte basislæger. Hoveduddannelsesforløb i kirurgi sker i samarbejde med regionshospitalerne i Hjørring, Viborg og Randers. Herudover varetages fagområdeuddannelse i kolorektal-, øvre GI og HPB-kirurgi.                      

Læs mere om afdelingen på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling (rn.dk)

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6069298

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet