Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane fredes i Aalborg Kommune

Profilbillede

Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening ønsker at sikre Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane for eftertiden ved at frede de to områder.

De to områder er et stort, sammenhængende og offentligt tilgængeligt natur- og parkområde, der er er en del af Aalborg by.

Aalborg oplever en betydelig befolkningstilvækst, hvilket giver en øget efterspørgsel på byens parker. Både til fritidsinteresser, men også til arealinddragelse og byfortætning. Fredningen af de to områder betyder, at de kan benyttes som offentlige parker som hidtidig, men at anvendelsers mulighederne er begrænset til natur- og parkformål.

Fredningen har betydning for byens drikkevandsforsyning
Nogle af byens reneste grundvand findes under Den Gamle Golfbane, og ved at frede området vil områdets fire eksisterende vandboring blive bedre beskyttet.

Facts om fredningen:

  • Fredningen omfatter et areal på 58,4 ha.
  • Processen med at frede områderne begyndte tilbage i 2017 og i december 2121, har fredningsnævnet vedtaget fredningsforslaget for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane.
  • Fredningsgrænsen følger parkernes nuværende afgrænsning, med undtagelse af Den Gamle Golfbanes sydlige del - langs Universitetsboulevarden omkring institutionen Fristedet, som ikke er blevet fredet. Her er fredningsgrænsen fysisk markeret med fem fredningssten hugget i granit.

 Fredningens formål er at sikre:

  • Offentlig tilgængelighed
  • Biologisk mangfoldighed og landskabelige værdier
  • Kulturhistoriske og havearkitektoniske værdier
  • Rekreative og undervisningsmæssige kvaliteter
  • En fortsat dynamisk udvikling af naturindhold og rekreative kvaliteter
Kilde: Aalborg Kommune