Den Præhospitale Virksomhed søger områdeleder til afdelingen Øvrige Præhospitale Enheder (ØPE)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Som områdeleder i Den Præhospitale Virksomhed får du en vigtig opgave i at optimere arbejdsprocesserne og styrke kvaliteten af ​​kerneopgaven, som er sikker og hurtig præhospital behandling til borgerne i Nordjylland. Du vil blive personaleleder for dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har fokus på at levere præhospitale ydelser af høj kvalitet til de nordjyske borgere. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Om opgaven som områdeleder
Region Nordjylland og Den Præhospitale Virksomhed står for driften af regionens regionale ambulancetjeneste, akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler. Som områdeleder bliver du ansvarlig for den daglig personaleledelse af ambulancebehandler/paramediciner ansat i Øvrige Præhospitale Enheder. Du skal sikre overholdelse af fælles retningslinjer vedrørende præhospitale ydelser og være med til at sikre en grøn omstilling, som skal forankres i den daglige drift.
Du skal i tæt samarbejde med de øvrige områdeledere beskæftige dig med kvalitetssikring på tværs af afdelingerne. Du skal deltage i den løbende monitorering af den præhospitale indsats og løbende vurdere, om den lever op til fastlagte kvalitetskrav, følge op på eventuelle kvalitetsbrist samt sikre implementering af forbedringstiltag.
Du skal være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på motivation, dedikation og kompetenceudvikling for levering af høj faglighed i den præhospitale behandling. Du skal befinde dig godt med distanceledelse, da dit primære arbejdssted vil være på Hjulmagervej i Aalborg kontra enhederne, som er placeret på forskellige matrikler.
Du kommer til at deltage i diverse udvalg. Områdelederne indgår i et formaliseret ledelseskollektiv med øvrige ledere i Den Præhospitale Virksomhed. Driftsorganisationen understøttes af vores vagt- og drift-planlæggere, som du skal indgå i et tæt samarbejde med for at sikre den daglige drift.
Vi sørger sammen for, at du kommer godt ind i jobbet, både fagligt og socialt, og der vil være mulighed for at deltage i ’netværk’ for nye ledere i Region Nordjylland som en del af opstarten.

Om Øvrige Præhospitale Enheder
Afdelingen Øvrige Præhospitale Enheder står for driften af regionens 3 akutlægebiler i Aalborg, Hjørring og Thisted; 6 paramedicinerbiler i Brovst, Farsø, Frederikshavn, Hobro, Skagen og Øster Jølby; 1 akutbil i Hals samt 1 præhospital visitationsenhed i Aalborg.
Afdelingen består af 10 døgnbemandede enheder placeret på 10 forskellige matrikler i regionen, samt 1 præhospital visitationsenhed. I afdelingen er antallet af ansatte ca. 50.

Om dig
Vi leder efter dig, der trives med personaleledelse og har en naturlig autoritet med lyst til at påvirke og få indflydelse ift. opgaveporteføljen. Du motiveres af den fælles opgave at etablere en effektiv og professionel driftsorganisation – og er med det udgangspunkt indstillet på at bidrage fleksibelt og løsningsorienteret til den samlede opgaveportefølje.
Du har gerne erfaring inden for sundhedsvæsenet, og gerne det præhospitale område. Du har dokumenteret erfaring med personaleledelse, herunder at styre og overholde budgetter. Du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på et stort råderum og ansvar. Samtidig er du en holdspiller, der er god til at etablere konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af fagligheder og organisatoriske skel. Du har et godt blik for de fremtidige digitale muligheder, der kan anvendes i det præhospitale set-up til gavn for patienten.

Opsummeret forestiller vi os, at du:

  • har erfaring med ledelsesopgaver, gerne inden for det præhospitale-, sundhedsfaglige-, eller beredskabsmæssige område.
  • kan skabe relationer på tværs af samarbejdspartnere.
  • evner at skabe et godt arbejdsmiljø, så medarbejdere kan yde deres bedste.
  • har gennemslagskraft.
  • er anerkendende, lyttende og udviser empati i samarbejdet med medarbejdere.
  • har forståelse for præmissen at arbejde og navigere i en politisk ledet organisation.
  • har et godt glimt i øjet og vil medvirke til at skabe gode sociale rammer i virksomheden.

Hvid du vil vide mere
Ved spørgsmål om stillingen kan du kontakte Enhedschef Kenneth Lübcke på tlf.: 21 49 80 15 eller mail k.lubcke@rn.dk.
Læs mere om Den Præhospitale Virksomhed: www.dpv.rn.dk
Læs mere om Region Nordjyllands ledelsesgrundlag

Om den Præhospitale Virksomhed
Vi er en organisation i rivende udvikling, da vi både vokser i størrelse og i driftsområder som følge af udvikling og forandring i det danske sundhedsvæsen. Vi udvikler os fx inden for det tværsektorielle samarbejde i forhold til at styrke det nære, akutte sundhedsvæsen.

Vi består af AMK-vagtcentralen, Øvrige Præhospitale Enheder (ØPE), Ambulancetjenesten Aalborg og Vendsyssel samt en administration, der understøtter driften. Vi vægter en flad og transparent ledelsesstruktur og medarbejderinddragelse meget højt. Antallet af medarbejdere i DPV er lige knap 400, den største andel af ansatte findes i de operative spor.

Vi baserer vores samarbejde og virke på Region Nordjyllands iTOP-værdier, som er Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.

Mere om ansættelsesproces og tidsplan
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med HK.
Der er krav om børne- og straffeattest samt kørekort til minimum Kat: B.

Der er ansøgningsfrist den 1. april 2024.
Samtaler forventes at blive afholdt tirsdag den 9. april og torsdag den 18. april 2024.
Der vil indgå personlighedstest i løbet af ansættelsesprocessen.
Tiltrædelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

Områdelederen refererer til enhedschefen i DPV.

Arbejdsstedet vil være Hjulmagervej 18, 9000 Aalborg.

I forbindelse med tilbud om ansættelse, bedes du opliste én til to af dine nærmeste ledere fra nylige ansættelser, hvorfra vi kan indhente referencer.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Nordjylland, Hjulmagervej 20, 9000 Aalborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6006189

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet